de Volksbank

About de Volksbank

Policy assessment

95%

Social media

Bank's Policy

Animal Farming & Food Production
100%

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in customers of livestock farms such as supermarkets provided that they take sufficient account of animal welfare in their purchasing policy (see the conditions under ‘Animal welfare policy’).
Don’t: We avoid investments in livestock farms and their direct customers, such as abattoirs and livestock transporters, because it is often the case that they cannot guarantee animal welfare.
(…)
Treatment of animals in captivity
We do not invest in companies and organisations that use wild animals simply for entertainment. We can invest in companies and organisations that keep domesticated animals and guarantee the five freedoms.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in zoos and children’s farms if they guarantee the five freedoms.
Don’t:
- We do not invest in companies that only keep animals for entertainment, such as circuses.
- We do not invest in zoos and dolphinaria where animals are trained for shows.
- We do not invest in companies that sell animals, such as pet shops and garden centres.
(…)
Fisheries
SDG targets: 12.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.c
We avoid investments in fisheries, as overfishing contributes to a loss of biodiversity and little attention is paid to animal welfare when fish are caught and processed. The fishing industry does not sufficiently comply with the requirements of international agreements and quality labels, such as those of the Marine Stewardship Council (MSC), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and MARPOL and EU laws and regulation. The industry also insufficiently respects Marine Protected Areas. If the production of farmed fish (aquaculture) becomes sufficiently sustainable and animal friendly in the future, we will be able to invest in it.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that are customers of fisheries and that make use of the MSC quality label for wild-caught fish or the ASC quality label for farmed fish, such as supermarkets and restaurants. In addition, these companies aim to increase the share of products with a quality label.
Don’t: We avoid investments in fisheries and in companies that produce farmed fish (aquaculture) in an insufficiently sustainable and non-animal friendly manner.

Comments on score: The policies mention the five freedoms as a core principale of the bank, state that the bank avoids investing in the livestock and does not invest in the fisheries sector.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
De vijf vrijheden zijn het uitgangspunt van het ASN Bank Beleid Dierenwelzijn.
D.5.1 Wilde vis
Ook al voldoen visserijen aan al deze overeenkomsten en standaarden, dan nog is ASN Bank terughoudend met investeren in de visserij vanwege de grote risico’s op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn. Een voorbeeld hiervan is het MSCkeurmerk.
Visserijen met het MSC-keurmerk houden de visstand op peil, minimaliseren de milieubelasting en zorgen voor effectief beheer45. Maar het keurmerk omvat geen dierenwelzijnscriteria voor diervriendelijker vangen. Het is ook niet waarschijnlijk dat de ASN Bank in de toekomst in deze sector zal investeren.
(…)
Absolute criteria
Ook al voldoen visserijen aan al deze overeenkomsten en standaarden, dan nog is ASN Bank terughoudend met investeren in de visserij vanwege de grote risico’s op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn. Een voorbeeld hiervan is het MSCkeurmerk.
Visserijen met het MSC-keurmerk houden de visstand op peil, minimaliseren de milieubelasting en zorgen voor effectief beheer. Maar het keurmerk omvat geen dierenwelzijnscriteria voor diervriendelijker vangen. Het is ook niet
waarschijnlijk dat de ASN Bank in de toekomst in deze sector zal investeren. De ASN Bank verwacht dat vis in de toekomst niet gevangen wordt, maar voornamelijk gekweekt wordt op een duurzame manier (zie D.5.2. Aquacultuur). De ASN Bank
sluit ondernemingen in de visserij dan ook uit als zij een groot risico vormen voor biodiversiteit, gebruik maken van controversiele vistechnieken en zich niet houden aan internationaal erkende overeenkomsten en standaarden.
Absolute criteria voor de keten
Wij investeren alleen in ondernemingen in de visserijketen (zoals restaurants en supermarkten) die gebruikmaken van het MSC-keurmerk voor wilde vis en het doel hebben om het aandeel van producten met keurmerk te vergroten.
Relatieve criteria voor de keten
Wij moedigen afnemers aan die zich inzetten voor verbetering van dierenwelzijn bij de vangst van wilde vis, waaronder diervriendelijker vangen en doden van vissen. Dit houdt in dat stress, ongemak, pijn en verwondingen bij vissen zo veel mogelijk worden voorkomen.
D.5.2 Aquacultuur
De ASN Bank investeert niet in aquacultuur die naar haar maatstaven onvoldoende duurzaam is. De risico’s voor biodiversiteit zijn momenteel nog hoog en het dierenwelzijn van de vissen is nog onvoldoende gegarandeerd.

Comments on score: The policies mention the five freedoms as a core principale of the bank, state that the bank avoids investing in the livestock and does not invest in the fisheries sector.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming. Where they do invest, animal welfare criteria need to be equivalent to three-star Beter Leven, ruling out cages and crates.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
Als we investeren in veehouderij, voldoen organisaties in ieder geval aan dierenwelzijnscriteria die overeenkomen met het Nederlandse Beter Leven-keurmerk met drie sterren36 of het keurmerk voor biologische landbouw. (…) Het houden van kippen in legbatterijen, varkens in voerligboxen
en koeien in kisten is niet acceptabel voor ASN Bank.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming. Where they do invest, animal welfare criteria need to be equivalent to three-star Beter Leven, ruling out cages and crates.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock, in transport of animals and abattoirs. Transport companies must guarantee that transports do not exceed 8 hours.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
Absolute criteria voor de keten
Transportbedrijven moeten bijvoorbeeld kunnen garanderen dat de duur van diertransport niet meer dan acht
uur is.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock, in transport of animals and abattoirs. Transport companies must guarantee that transports do not exceed 8 hours.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock, in transport of animals and abattoirs

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.6.5 Bestrijding van plaagdieren
De ASN Bank mijdt ondernemingen die zich gespecialiseerd hebben in plaagdierbestrijding, wegens schadelijkheid voor de
natuur en biodiversiteit en de negatieve invloed op dierenwelzijn.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock, in transport of animals and abattoirs

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in customers of livestock farms such as supermarkets provided that they take sufficient account of animal welfare in their purchasing policy (see the conditions under ‘Animal welfare policy’).
Don’t: We avoid investments in livestock farms and their direct customers, such as abattoirs and livestock transporters, because it is often the case that they cannot guarantee animal welfare.
(…)
Treatment of animals in captivity
We do not invest in companies and organisations that use wild animals simply for entertainment. We can invest in companies and organisations that keep domesticated animals and guarantee the five freedoms.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in zoos and children’s farms if they guarantee the five freedoms.
Don’t:
- We do not invest in companies that only keep animals for entertainment, such as circuses.
- We do not invest in zoos and dolphinaria where animals are trained for shows.
- We do not invest in companies that sell animals, such as pet shops and garden centres.
(…)
Fisheries
SDG targets: 12.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.c
We avoid investments in fisheries, as overfishing contributes to a loss of biodiversity and little attention is paid to animal welfare when fish are caught and processed. The fishing industry does not sufficiently comply with the requirements of international agreements and quality labels, such as those of the Marine Stewardship Council (MSC), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and MARPOL and EU laws and regulation. The industry also insufficiently respects Marine Protected Areas. If the production of farmed fish (aquaculture) becomes sufficiently sustainable and animal friendly in the future, we will be able to invest in it.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that are customers of fisheries and that make use of the MSC quality label for wild-caught fish or the ASC quality label for farmed fish, such as supermarkets and restaurants. In addition, these companies aim to increase the share of products with a quality label.
Don’t: We avoid investments in fisheries and in companies that produce farmed fish (aquaculture) in an insufficiently sustainable and non-animal friendly manner.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming. For fisheries, it requires certification, which can provide idependently audited reports.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.

Comments on score: The bank avoids investing in livestock farming.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
Dutch: In 2050 zijn ons eetpatroon en de voedselvoorziening flink veranderd. De wereldbevolking is bijna verdubbeld ten opzichte van 2009. Daarmee is de vraag naar voedsel sterk gestegen. Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden ligt de nadruk op plantaardige voeding en eten we per inwoner minder dierlijke producten. In 2050 zijn veehouderij en aquacultuur onderdeel van de duurzame voedselvoorziening. Landbouw, veehouderij en aquacultuur vormen gesloten kringlopen, waarbij de draagkracht van de omgeving leidend is. Door technologische vooruitgang is het milieu in staat de impact van landbouw, veehouderij en aquacultuur te dragen. Visserij is overbodig geworden. De prijs van dierlijke producten ligt hoger dan nu.
Daardoor ontvangt de boer een betere prijs voor zijn producten en garanderen we dat dieren in de veehouderij volgens de vijf vrijheden behandeld worden.
-
English: In 2050 we expect our food supply and diet have changed dramatically. The world population has almost doubled and with it our demand for food. In order to feed the world population of 2050, we will have to focus on plant-based food and eat less meat per capita. In 2050 livestock and aquaculture are part of a sustainable food supply. Agriculture, livestock and aquaculture are closed cycles (circular economy), in which the carrying capacity of the ecosystem sets the boundaries. We do not need fisheries anymore and the price of animal products is higher (than it is at the moment). Because of this, farmers will receive a better price for their products and can guarantee that animals will be treated according to the five freedoms.

Comments on score: ASN has a target for mainly plant based diets by 2050, which is in line with halving animal proteins by 2040

Animal Testing
83%

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Animal testing
We do not invest in companies that use animal testing for cosmetic purposes, unless the company is legally obliged to do so. In that case, the company must have a clear vision aimed at reducing cosmetic animal testing and must invest in alternative test methods. Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that use animal testing for medical purposes and non-medical purposes if they are transparent about this and have a sufficient policy in place to this end (see the animal testing policy for the conditions).
Don’t: We do not invest in companies that use animal testing for cosmetic purposes if this is not legally required or if the company does not invest in alternative test methods.

Comments on score: The bank does not invest in animal testing for non-medical purposes, unless legally required.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.1 Dierproeven
De ASN Bank verwacht dat ondernemingen het aantal dierproeven waarmee zij medische en niet-medische producten testen terugdringen, en het gebruik van alternatieve testmethoden stimuleren.
Absolute criteria
De ASN Bank kan investeren in ondernemingen en instellingen die gebruikmaken van dierproeven voor medische en nietmedische producten. De onderneming voldoet dan aan de volgende voorwaarden:
- De onderneming heeft beleid voor dierproeven dat is gebaseerd op de drie R’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven).
- De onderneming is transparant over het gebruik en de toepassing van proefdieren.
- De onderneming voert geen dierproeven uit om cosmetica te testen; tenzij het wettelijk verplicht is. In dat geval heeft de onderneming een duidelijke visie om dierproeven te verminderen en investeert het bedrijf in alternatieve testmethoden.
Deze criteria gelden voor ondernemingen die:
- dierproeven zelf uitvoeren;
- opdracht geven voor dierproeven aan partijen in hun keten;
- dierproeven uitvoeren op ingrediënten;
- dierproeven uitvoeren op eindproducten.
Waar ligt de grens?
Ondernemingen die dierproeven uitvoeren voor hun core business moeten aan ons beleid voldoen. Een hotel hoeft dus geen beleid te hebben voor de zeep die het gebruikt. Ook maken we onderscheid tussen ondernemingen die producten verkopen waar dierproeven op gedaan zijn, en ondernemingen die deze producten maken. De producenten hebben dierproevenbeleid, de verkopers niet.
Relatieve criteria
- De onderneming geeft aan geen gebruik te maken van dierproeven.
- De onderneming doet actief onderzoek naar alternatieve testmethoden of geeft aan hoe zij het onderzoek naar alternatieve proefdiervrije testmethoden stimuleert.
- De onderneming heeft doelen en deadlines gesteld om haar proefdiergebruik te verminderen.

Comments on score: The bank does not invest in animal testing for non-medical purposes, unless legally required.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Stembeleid:
3.2.7 Dierproeven
ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. stemt voor:
- Maatregelen om dierproeven voor niet-medische toepassingen te beëindigen, als deze dierproeven wettelijk niet verplicht zijn;
- De introductie van 3-R- maatregelen (reduce, refine, replace, ofwel verminder, verfijn en vervang) voor dierproeven;

Comments on score: The bank does not invest in animal testing for non-medical purposes, unless legally required.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Animal testing
We do not invest in companies that use animal testing for cosmetic purposes, unless the company is legally obliged to do so. In that case, the company must have a clear vision aimed at reducing cosmetic animal testing and must invest in alternative test methods. Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that use animal testing for medical purposes and non-medical purposes if they are transparent about this and have a sufficient policy in place to this end (see the animal testing policy for the conditions).
Don’t: We do not invest in companies that use animal testing for cosmetic purposes if this is not legally required or if the company does not invest in alternative test methods.

Comments on score: The bank sets requirements for medical testing, including the 3Rs.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.1 Dierproeven
De ASN Bank verwacht dat ondernemingen het aantal dierproeven waarmee zij medische en niet-medische producten testen terugdringen, en het gebruik van alternatieve testmethoden stimuleren.
Absolute criteria
De ASN Bank kan investeren in ondernemingen en instellingen die gebruikmaken van dierproeven voor medische en nietmedische producten. De onderneming voldoet dan aan de volgende voorwaarden:
- De onderneming heeft beleid voor dierproeven dat is gebaseerd op de drie R’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven).
- De onderneming is transparant over het gebruik en de toepassing van proefdieren.
- De onderneming voert geen dierproeven uit om cosmetica te testen; tenzij het wettelijk verplicht is. In dat geval heeft de onderneming een duidelijke visie om dierproeven te verminderen en investeert het bedrijf in alternatieve testmethoden.
Deze criteria gelden voor ondernemingen die:
- dierproeven zelf uitvoeren;
- opdracht geven voor dierproeven aan partijen in hun keten;
- dierproeven uitvoeren op ingrediënten;
- dierproeven uitvoeren op eindproducten.
Waar ligt de grens?
Ondernemingen die dierproeven uitvoeren voor hun core business moeten aan ons beleid voldoen. Een hotel hoeft dus geen beleid te hebben voor de zeep die het gebruikt. Ook maken we onderscheid tussen ondernemingen die producten verkopen waar dierproeven op gedaan zijn, en ondernemingen die deze producten maken. De producenten hebben dierproevenbeleid, de verkopers niet.
Relatieve criteria
- De onderneming geeft aan geen gebruik te maken van dierproeven.
- De onderneming doet actief onderzoek naar alternatieve testmethoden of geeft aan hoe zij het onderzoek naar alternatieve proefdiervrije testmethoden stimuleert.
- De onderneming heeft doelen en deadlines gesteld om haar proefdiergebruik te verminderen.

Comments on score: The bank sets requirements for medical testing, including the 3Rs.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Stembeleid:
2.3.7 Dierproeven
ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. stemt voor:
- Transparantie over het gebruik van dierproeven voor medische toepassingen;
- De introductie van 3-R- maatregelen (reduce, refine, replace, ofwel verminder, verfijn en vervang) voor dierproeven;

Comments on score: The bank sets requirements for medical testing, including the 3Rs.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainbility Guide:
Genetic modification
SDG targets: 2.5
We exclude companies that apply genetic modification to plants and animals for non-medical purposes, or that instruct others to do so. We do this because there are risks attached to genetic modification. There is, for example, a great deal of uncertainty about the adverse consequences of genetic engineering for people, biodiversity and animal welfare.
Where, for example, is the line drawn?
Do:
- We can invest in companies that apply genetic modification to plants and animals for medical purposes, if this is the only solution for a medical problem and takes place under controlled conditions.
- We can invest in companies that apply genetic modification to micro-organisms (these being neither plants nor animals) if this takes place under controlled conditions.
- We can invest in companies that purchase genetically modified products, provided that they are transparent about the way in which they use these products.
Don’t: We do not invest in companies that apply genetic modification to plants and animals for food and non-food products, or that instruct others to do so.

Comments on score: The bank excludes the use of genetic modification of animals, with an excepttion for medical purposes, under certain conditions.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal Welfare Policy:
D.2 Genetische modificatie
Wij sluiten ondernemingen uit die genetische modificatie op planten en dieren toepassen voor niet-medische doeleinden. Voor medische doeleinden kunnen we een uitzondering maken als een medisch probleem op het moment van toetsing uitsluitend opgelost kan worden met genetisch gemodificeerde organismen. Een dergelijke toepassing van genetische modificatie mag alleen plaatsvinden onder gesloten omstandigheden, waardoor risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk worden beperkt.

Comments on score: The bank excludes the use of genetic modification of animals, with an excepttion for medical purposes, under certain conditions.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Stembeleid: 3.2.5 Gentechnologie
ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. stemt voor:
• Beëindiging van het toepassen van gentechnologie op planten en dieren, zowel voor doeleinden van voed selproductie als productie van nietvoedingsmiddelen (uitzondering hierop zijn medische toepassingen die alleen mogelijk zijn met behulp van gentechnologie, waarbij gebruik van deze technologie onder gesloten omstandigheden moet plaatsvinden);
• Aanname van het Cartagenaprotocol over genetisch gemodificeerde organismen.

Comments on score: The bank excludes the use of genetic modification of animals, with an excepttion for medical purposes, under certain conditions.

Pets, Entertainment and Fashion
100%

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Fur, leather and feathers
SDG targets: 15.7, 15.c
We disapprove of the use of animals for fur. That is why we do not finance or invest in the production of and trade in fur. We also disapprove of the use of leather, down and feathers from protected and/or non-domesticated animal species or animals kept in appalling conditions. As a result, we also do not invest in companies that make use of fur, leather, down and feathers from protected and/or domesticated animal species or from animals kept in appalling conditions. Of course, this also includes animal products obtained and traded illegally (poaching), such as elephants’ ivory or rhino horns.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that use leather, down and feathers from animals that were treated well.
Don’t: We do not invest in companies that make use of or trade in fur, hides or pelts from non-domesticated and protected species. Nor do we invest in companies that make use of products obtained from animals kept in appalling conditions.

Comments on score: The production and trade in fur is prohibited. For leather, and feathers, animal welfare criteria apply.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal Welfare Policy
D.3 Gebruik van dieren voor bont, leer dons en veren
Absolute criteria
De ASN Bank keurt gebruik van dieren voor bont af. Daarom financieren of investeren wij niet in de productie van en handel in bont. Ook het gebruik van leer, dons en veren van beschermde en/of niet gedomesticeerde diersoorten of dieren die onder erbarmelijke omstandigheden zijn gehouden keuren we af. Daarom investeren wij ook niet in bedrijven die gebruikmaken van bont, leer, dons en veren van beschermde en/of gedomesticeerde diersoorten of van dieren die onder ermbarmelijke omstandigheden gehouden zijn. Uiteraard vallen hier ook dierlijke producten onder die illegaal (stroperij) verkregen en verhandeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ivoor van een olifant, of de hoorn van een neushoorn.

Comments on score: The production and trade in fur is prohibited. For leather, and feathers, animal welfare criteria apply.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Interaction with wild animals
SDG targets: 15.7, 15.c
We do not invest in companies and projects that use wild animals for entertainment or for commercial activities. We can invest in companies and projects that endeavour to protect endangered species.

Comments on score: Using wild animals for trade, a commercial activity, is excluded from finance

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.6 Omgang met wilde dieren
De ASN Bank investeert niet in ondernemingen en projecten die wilde dieren voor vermaak of commerciële activiteiten gebruiken. Dit houdt in dat we niet investeren in toeristische activiteiten die dieren of hun habitat verstoren of schaden. We investeren ook niet in de jacht op dieren en de handel in (producten van) bedreigde en beschermde diersoorten. De ASN Bank kan wel investeren in ondernemingen en projecten die zich inspannen om bedreigde diersoorten te beschermen.

Comments on score: Using wild animals for trade, a commercial activity, is excluded from finance

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Interaction with wild animals
SDG targets: 15.7, 15.c
We do not invest in companies and projects that use wild animals for entertainment or for commercial activities. We can invest in companies and projects that endeavour to protect endangered species.

Treatment of animals in captivity
Do: We can invest in zoos and children’s farms if they guarantee the five freedoms.
Don’t:
▪ We do not invest in companies that only keep animals for entertainment, such as circuses.
▪ We do not invest in zoos and dolphinaria where animals are trained to perform in shows.
▪ We do not invest in companies that sell animals, such as pet shops and garden centres.

Comments on score: covered - The policy requires the five freedoms to be respected

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.6 Omgang met wilde dieren
De ASN Bank investeert niet in ondernemingen en projecten die wilde dieren voor vermaak of commerciële activiteiten gebruiken. Dit houdt in dat we niet investeren in toeristische activiteiten die dieren of hun habitat verstoren of schaden. We investeren ook niet in de jacht op dieren en de handel in (producten van) bedreigde en beschermde diersoorten. De ASN Bank kan wel investeren in ondernemingen en projecten die zich inspannen om bedreigde diersoorten te beschermen.
D.7.1 Dierentuinen en dolfinaria
De ASN Bank kan investeren in dierentuinen en dolfinaria die zich aangesloten hebben bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)68 of vergelijkbare eisen hanteren. De doelen van de NVD zijn onder andere natuurbescherming, educatie, dierenwelzijn en een duurzame bedrijfsvoering. Dierentuinen voldoen daarnaast aan de volgende voorwaarden:
- Dierentuinen houden dieren volgens de vijf vrijheden. We beoordelen hierbij vooral of dieren zich op een natuurlijke manier kunnen gedragen. Dierentuinen bieden dieren zoveel mogelijk hun eigen leefomgeving.
- Er worden geen dieren getraind voor shows.
D.7.2 Circussen en ander amusement
De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die dieren alleen houden voor vermaak.

Comments on score: covered - The policy requires the five freedoms to be respected

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Interaction with wild animals
SDG targets: 15.7, 15.c
We do not invest in companies and projects that use wild animals for entertainment or for commercial activities. We can invest in companies and projects that endeavour to protect endangered species.

Comments on score: covered

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal welfare policy:
D.6 Omgang met wilde dieren
De ASN Bank investeert niet in ondernemingen en projecten die wilde dieren voor vermaak of commerciële activiteiten gebruiken. Dit houdt in dat we niet investeren in toeristische activiteiten die dieren of hun habitat verstoren of schaden. We investeren ook niet in de jacht op dieren en de handel in (producten van) bedreigde en beschermde diersoorten. De ASN Bank kan wel investeren in ondernemingen en projecten die zich inspannen om bedreigde diersoorten te beschermen.
D.6.1 Toerisme
De ASN Bank investeert niet in ondernemingen en projecten die verantwoordelijk zijn voor toeristische activiteiten die dieren of hun habitat direct verstoren of schaden.
D.7 Behandeling van dieren in gevangenschap
De ASN Bank is tegen het houden van wilde dieren enkel voor vermaak. We investeren dan ook niet in organisaties en projecten die wilde dieren voor vermaak gebruiken. Gedomesticeerde dieren kunnen wel gehouden worden, mits de vijf vrijheden gegarandeerd zijn.

Comments on score: covered

Governance
88%

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Animal welfare
We only invest in companies that contribute to a respectful interaction with animals and to the improvement of animal welfare. The company must not be involved in activities we exclude, as described in section 4.1.6.1. The criteria that apply to the supply chain are also set out below. We draw a distinction in this regard between companies that use animal products for food and those that use animal products for textiles (products from leather, wool, down and feathers or other animal materials). For companies that purchase animal products for the production of food, we also distinguish between companies that buy hardly any animal products (materiality)66 and consider whether the company is large or small67. The company’s level of ambition to improve animal welfare may also be included in the policy assessment; it is up to the analyst to assess whether this level of ambition is sufficient or insufficient. These companies are assessed as follows:
Sufficient:
Food: The company is transparent, possibly reactively, regarding its animal welfare policy. The animal welfare policy is based on the five freedoms. For example, a company may work according to the ISO/TS 34700 standards for animal welfare. For customers of livestock farms and fisheries, the following applies:
- The company takes the welfare of livestock into account. It does so by drawing up policy based on the five freedoms, or by ensuring that an above-average percentage of the animal products it sells have a reliable quality label, while arranging for this percentage to increase.
- The company makes use of the MSC quality label for wild-caught fish, and aims to increase the share of products with the quality label.

Comments on score: covered

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Animal Welfare Policy:
Absolute criteria voor de keten
Wij vinden het belangrijk dat bedrijven die direct invloed hebben op de veehouderij, ook verbetering laten zien op het gebied van dierenwelzijn. We maken een onderscheid tussen toeleveranciers, waaronder transportbedrijven en slachterijen, en afnemers zoals supermarkten. De ASN Bank mijdt toeleveranciers van de veehouderij die de vijf vrijheden niet kunnen garanderen. Transportbedrijven moeten bijvoorbeeld kunnen garanderen dat de duur van diertransport niet meer dan acht uur is. We kunnen wel investeren in afnemers die bij hun inkoopbeleid rekening houden met dierenwelzijn. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door dierenwelzijnsbeleid op te stellen met de vijf vrijheden als uitgangspunt, of door een hoger dan gemiddeld percentage dierlijke producten met een betrouwbaar keurmerk voor dierenwelzijn te verkopen en dit percentage te laten toenemen. Supermarkten verkopen geen producten die zeer dieronvriendelijk zijn, zoals foie gras en producten van beschermde dieren, zoals walvisvlees. Er mag geen sprake zijn van ernstige controversen. We verwachten dat er in 2050 alleen nog dierlijke producten worden verkocht die voldoen aan de vijf vrijheden.

Comments on score: covered

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Purchase Conditions:
ASN Bank endorses the sustainable supplier policy of de Volksbank N.V., in which de Volksbank asks suppliers to sign its sustainability declaration. The sustainability declaration is based on the Universal Declaration of Human Rights, the OECD guidelines, the UN Global Compact and the key conventions of the International Labour Organization (ILO).

Comments on score: The bank's procurement policies require suppliers to sign a declaration regarding commitment to sustainability, with the aim to align with the sustainability level of the Volksbank

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

De Volksbank wants to continue to engage with suppliers so they can achieve the same level of sustainability as de Volksbank;
De Volksbank expects suppliers to have incorporated sustainability in their vision, mission and/or strategy, and to have determined which sustainability themes are important to them in relation to their customers and the sector in which they operate;

Comments on score: The bank's procurement policies require suppliers to sign a declaration regarding commitment to sustainability, with the aim to align with the sustainability level of the Volksbank

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

Goedgekeurde beleggingen:
Je kunt per fonds bekijken welke ondernemingen en overheden zich in het beleggingsuniversum bevinden. Als een bedrijf is goedgekeurd voor het universum, onderzoeken we minstens een maal per vier jaar of het nog steeds voldoet. Overheden beoordelen we eenmaal per twee jaar. Geeft de actualiteit daartoe aanleiding, dan doen we eerder onderzoek. Als een onderneming of overheid niet meer voldoet aan de beleggingscriteria, verwijderen wij deze uit het universum.

Comments on score: The criterion is not specifically covered. However, ASN does publish a list of all the companies that have been approved for investments, and updates this every 4 years.

Assessed policy

Extract of the policy that covers, or comes closest to covering this criterium

ASN Sustainability Guide:
Livestock farming
SDG targets: 2.4, 13.2, 15.2, 15.3
We avoid investments in livestock farming because it (currently) involves problems in the areas of food security, climate change, biodiversity, health and human rights. We also avoid customers of livestock farms, such as abattoirs and transport companies.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in customers of livestock farms such as supermarkets provided that they take sufficient account of animal welfare in their purchasing policy (see the conditions under ‘Animal welfare policy’).
Don’t: We avoid investments in livestock farms and their direct customers, such as abattoirs and livestock transporters, because it is often the case that they cannot guarantee animal welfare.
(…)
Treatment of animals in captivity
We do not invest in companies and organisations that use wild animals simply for entertainment. We can invest in companies and organisations that keep domesticated animals and guarantee the five freedoms.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in zoos and children’s farms if they guarantee the five freedoms.
Don’t:
- We do not invest in companies that only keep animals for entertainment, such as circuses.
- We do not invest in zoos and dolphinaria where animals are trained for shows.
- We do not invest in companies that sell animals, such as pet shops and garden centres.
(…)
Fisheries
SDG targets: 12.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.c
We avoid investments in fisheries. Overfishing contributes to a loss of biodiversity. Scant regard is paid to animal welfare when fish are caught and processed. The fishing industry does not sufficiently comply with the requirements of international agreements and quality labels, such as those of the Marine Stewardship Council (MSC), the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, and legislation and regulations of MARPOL and the EU. The industry also insufficiently respects Marine Protected Areas.42 If the production of farmed fish (aquaculture) becomes sufficiently sustainable and animal friendly in the future, we will be able to invest in it.
Where is the line drawn?
Do: We can invest in companies that are customers of fisheries and that make use of the MSC quality label for wild-caught fish or the ASC quality label for farmed fish, such as supermarkets and restaurants. In addition, these companies aim to increase the share of products with a quality label.
Don’t: We avoid investments in fisheries and in companies that produce farmed fish (aquaculture) in an insufficiently sustainable and non-animal friendly manner.

Comments on score: Though the bank does not have specifically targeted finance line for this, the entire bank is focused on financing sustainable products.

Go back to ranking list